messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
(นายวิมล สารผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
call : 093-1789159
(นายปิยะ ปัญจิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
call : 087-8651995
Social-Network
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2566
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ
ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ผลการประเมิน ITA 2565
ผลการประเมิน OIT 2565
ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล
 

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม[5 เมษายน 2567]
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพีะพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์[5 เมษายน 2567]
 

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image สถานที่สำคัญ

เสาหลักบ้านหลวงพ่อผาแดง[1 ตุลาคม 2565]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง[1 ตุลาคม 2565]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตระการพืชผล[1 ตุลาคม 2565]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4