องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครั้งที่ 5/2565 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยาสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครั้งที่ 3/2565 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครั้งที่ 5/2564 (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครั้งที่ 04/2564 (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครั้งที่ 03/2564 (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครั้งที่ 02/2564 (สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครั้งที่ 01/2564 (สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครั้งที่ 1/2563 (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1