องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภท ทั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอนตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
photo ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ยี่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ทะเบียนร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานผลการแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.นาทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภา อบต.นาทม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงานประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นทางเว็บไซต์ อบต. นาทม ประจำปี 265 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4