messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1