องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1