องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชี
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1