messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 12
แนวทางการปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 19
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 18
กิจกรรมการบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 54
แนวทางการปฏิบัติตนของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ตามมประมวลจริยธรรม Do’s & Don’ts poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 51
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 77
ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 79
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1