องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file กิจกรรมการบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตนของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ตามมประมวลจริยธรรม Do’s & Don’ts
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1