องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายยุทธชัย โสธรรมมงคล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สายด่วนโทร : 081-6704839
นายประจวบ แก้วร่องคำ
นักพัฒนาชุมชน
สายด่วนโทร : 086-2411581
นางสาวกนกวรรณ กุลเมืองโดน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายด่วนโทร : 093-1829772
นางสาวจันธิมา ปานสีดำ
จ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน