messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
นางยรรยงค์ มาศงามเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
สายด่วนโทร : 0808959061
นายบุญช่วย ราตรีวงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
สายด่วนโทร : 0912102247
นางวันเพ็ญ สิทธิสาร
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 1
สายด่วนโทร : 0994510916
นายสุพจน์ หีบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 3
สายด่วนโทร : 0810538639
นายพุทธ ใคร่นุ่นกา
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 4
สายด่วนโทร : 0831463323
นายชัยนเรศ หิตะคุณ
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 6
สายด่วนโทร : 0636231931