องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
นางยรรยงค์ มาศงามเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นายบุญช่วย ราตรีวงศ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
นางวันเพ็ญ สิทธิสาร
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 1
นายสุพจน์ หีบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 3
นายพุทธ ใคร่นุ่นกา
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 4
นายชัยนเรศ หิตะคุณ
สมาชิกสภา อบต.นาทม หมู่ที่ 6