messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับตำบลตำบลนาทมร่วมประชุมเพื่อเสนอโครงการสำหรับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับตำบลนาทม ได้ร่วมประชุมพิจารณาโครงการ/แผนงาน ที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการประชุม มี นายวิมล สารผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เป็นประธานคณะกรรมการกองทุน และมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทม โรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำสีดา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสว่าง เป็นคณะกรรมการ รวมทั้งตัวแทนหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ผู้โพส : admin