องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรม Big Cleaning day
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อให้สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และมีภูมิทัศน์ที่ดี ทั้งนี้พนักงานได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
ผู้โพส : admin