ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 1407 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง