ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ทั้ง 2 แห่ง (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง