ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ยี่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

ชื่อไฟล์ : VuE8G18Tue64526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TKZ9II0Tue64531.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้