messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

Social-Network
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 165
เดือนนี้764
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)27,252
ทั้งหมด 63,998

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2566
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ
ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ผลการประเมิน ITA 2565
ผลการประเมิน OIT 2565
ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล
ประชาสัมพันธ์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
 
info แบบวัดการรับรู้ EIT
EIT


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม[5 เมษายน 2567]
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพีะพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์[5 เมษายน 2567]
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์[31 มกราคม 2567]
ประชุมผู้บริหาร พนักงาน ขับเคลื่อนนโยบายNo Gift Policy ประจำปี 2567[25 ตุลาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล สารผล)
นายก อบต.นาทม
สายด่วนโทร : 084-2035559
(นายวิมล สารผล)
นายก อบต.นาทม
สายด่วนโทร : 084-2035559
(นางสาวมลเทียร พลทองถิ่น)
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.นาทม
สายด่วนโทร : 042-180-755
(นางสาวมลเทียร พลทองถิ่น)
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.นาทม
สายด่วนโทร : 042-180-755
ลิงค์ที่น่าสนใจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image สถานที่สำคัญ

เสาหลักบ้านหลวงพ่อผาแดง[1 ตุลาคม 2565]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง[1 ตุลาคม 2565]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตระการพืชผล[1 ตุลาคม 2565]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
23/04/2567
23/04/2567
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สน.คท.
23/04/2567
23/04/2567
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กศ.
22/04/2567
23/04/2567
การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
22/04/2567
23/04/2567
การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 ฯ
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ