ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง