องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ยี่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทลานคอนกรีตหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช้าง หมู่ที่ 5 -แยกบ้านศรีสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทมหมู่ที่ 1 -บ้านนาชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหนามแท่ง-บ้านนาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน