องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภท ทั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอนตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
photo ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทลานคอนกรีตหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช้าง หมู่ที่ 5 -แยกบ้านศรีสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทมหมู่ที่ 1 -บ้านนาชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหนามแท่ง-บ้านนาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview39

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน