องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ? ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จํานวน ๖๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ระหว่าง เดือนมกราคม 2567 - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารสี ประจำเดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมารถรถบัสโดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (พร้อมน้ำ้มันเชื้อเพลิงและคนขับรถ) ตามโครงการเข้าร่วมวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดร ครบ 131 ปี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมารถรถบัสโดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (พร้อมน้ำ้มันเชื้อเพลิงและคนขับรถ) ตามโครงการเข้าร่วมวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดร ครบ 131 ปี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมารถบัสโดยสารขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (พร้อมน้ำ้มันเชื้อเพลิงและคนขับรถ) ตามโครงการเข้าร่วมวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดร ครบ 131 ปี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 0003-48-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL IN ONE (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ตามรายละเอียดแนบท้าย TOR ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตระการพืชผล ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณลานหน้า อบต.นาทม จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตระการพืชผล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางเข้าวัดบ้านช้าง (บ้านนายสมจิตร พันธ์หล่อมใส) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หรือมีพื้นทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ บ้านนางทองใบ กันยาสนธิ์ - บ้านนางทอง โสดา วางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร พร้อมบ่อพัก ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ช่วงที่ ๒ บ้านนางฉวี ต้อนใต้ ? บ้านนางคำสอน นาสถิต วางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว ๕๒ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช้าง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางประสม ศรีลาโคตร - บ้านนางเบ้า อินทรแสง วางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร ยาว ๓๘ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๘๐ x ๐.๘ เมตร จำนวน ๒ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาทม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช้างน้อยหมู่ที่ ๖ สายบ้านนายบัวเหรียญ เหี้ยมเหิน - บ้านนายสงกรานต์ บุดดีคำ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๒ จุด (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทถ-๒-๒๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช้างน้อย หมู่ที่ 6 สายตลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 ระยะทางรวม 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L2370 DN (แท้) จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่ามิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทม หมู่ที่ 1 - บ้านนาชุมแสง ปริาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม หมู่ที่ 2 สายบ้านนาทมหมู่ที่ 2 - ฟาร์มวัวนายประมูล มูลเสนา ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะยาว 121.00 เมตร ไหล่ทางลูก 2 ข้าง ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 สายบ้านนายสุจี ภูมิพัฒน์ - ท้ายบ้านโนนหนามแท่ง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะยาว 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 สายบ้านนายสุจี ภูมิพัฒน์ - ท้ายบ้านโนนหนามแท่ง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 351 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 สายโรงสีข้าว - ทางไปบ้านช้าง หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 145.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช้างหมู่ที่ 5 สายทางเข้าวัดป่าบ้านช้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 143.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 715 ตารงเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจุดพลุสี พร้อมอุปกรณ์และผู้ควบคุม ชุดใหญ่ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเสียงเครื่องขยายเสียง อุปกรณ์ดนตรีสดไฟหน้าเวที สปอร์ตไลด์หน้าเวที พร้อมติดตั้ง/ลื้อถอน ตามโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมามหรสพและแดนซ์เซอร์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง/ลื้อถอนและอื่นๆ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
1 - 50 (ทั้งหมด 210 รายการ) 1 2 3 4 5