องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิมล สารผล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
สายด่วนโทร : 062-6108553
นายสมพันธ์ เทพาศักดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
สายด่วนโทร : 080-7376558
นายมนูญ วิชาชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วนโทร : 098-1944579
นางสาววัชรินทร์ รักษาภักดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วนโทร : 062-9869039