องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนต้านยาเสพติด นาทมเกมส์ 2566 [6 มกราคม 2566]
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับตำบลตำบลนาทมร่วมประชุมเพื่อเสนอโครงการสำหรับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [22 มีนาคม 2565]
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ [22 มีนาคม 2565]
กิจกรรม Big Cleaning day [12 มีนาคม 2565]
กีฬาประชาชนต้านยาเสพติด [12 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [7 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน [14 มกราคม 2565]
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [17 พฤศจิกายน 2564]
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต'ประจำปีงบประมาณ 2564 [11 ธันวาคม 2563]
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ได้ร่วมกับประชาชนบ้านนาทมหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จัดประชุมประชาคมเพื่อขออนุญาตจัดตั้งฟาร์มหมูในเขตพื้ตที่ตำบลนาทม... [21 พฤศจิกายน 2563]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 40 รายการ)