messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม[5 เมษายน 2567]
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพีะพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์[5 เมษายน 2567]
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์[31 มกราคม 2567]
ประชุมผู้บริหาร พนักงาน ขับเคลื่อนนโยบายNo Gift Policy ประจำปี 2567[25 ตุลาคม 2566]
รายงานการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565[6 มกราคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนต้านยาเสพติด นาทมเกมส์ 2566[6 มกราคม 2566]
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณดุลคำสีดา [22 สิงหาคม 2565]
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับตำบลตำบลนาทมร่วมประชุมเพื่อเสนอโครงการสำหรับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[22 มีนาคม 2565]
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่[22 มีนาคม 2565]
กิจกรรม Big Cleaning day[12 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ)