messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
call ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม หมู่ที่ 1 ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์ : 0-4218-0755 โทรสาร : 0-42180-755 ต่อ 14 ติดต่อสอบถาม : admin@nathom-ud.go.th งานสารบรรณ : saraban@nathom-ud.go.th
แผนที่หน่วยงาน