messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายโพธิวุฒิ โพธิ์ศรีดา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สายด่วนโทร : 098-6014675
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวิษณุวัฒน์ กกกลาง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
สายด่วนโทร : 081-7896663
นายวุฒิชัย นาสิงห์ทอง
จ้างเหมาส่วนโยธา
สายด่วนโทร : 083-0147232
นายบุณมา ศรีชัยมูล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
สายด่วนโทร : 080-7372457
นายสุรศักดิ์ บุดดีคำ
จ้างเหมาคนขับรถกระเช้า
สายด่วนโทร : 086-9497533