messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทลานคอนกรีตหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทมหมู่ที่ 1 -บ้านนาชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช้าง หมู่ที่ 5 -แยกบ้านศรีสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหนามแท่ง-บ้านนาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทมหมู่ที่ 1 -บ้านดอนม่วง ต.นาทราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ 100-23 สายบ้านนาทมหมู่ที่ 1บ้านดอนม่วง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างก่อสสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลางท้องถิ่น อด ถ.100-06 สายบ้านโนนหนามแท่ง หมู่3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 4 ตำบลนาทม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,965 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,825 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 30 เม.ย. 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงห้องถิ่น อด ถ.100-06 สายบ้าน โนนหนามแห่ง หมู่ 3 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 4 ตำบลนาทม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,915 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,825 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 8 มี.ค. 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ภ 100-19 สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทม กว้าง 4 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,737 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านโนนหนามแท่ง ถึงบ้านบุญมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านช้าง หมู่ที่ 5 ถึงวัดป่าบ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านช้าง หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทม - บ้านโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านช้าง - บ้านนาทุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสวรรค์ - วัดป่าบ้านโพธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2