องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder งบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1