messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและยกระดับตุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใจ (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1