องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและยกระดับตุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1