องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder จดหมายข่าว
insert_drive_file คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS)
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
photo กิจกรรมประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กและบุคลากรครูในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา COVID-19
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1