องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
find_in_page การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ (แบบ ปค.6) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการปะเมินผลการควบคุมภายใน (แแบ ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file หนังสือรับรองผลการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1